Category Archives: Dagboek

Hoe een crisis een team om zeep hielp

Doodlopend?

Het was 2009. De eerste klappen van wat uiteindelijk een langlopende mindere periode zal worden komen ook binnen onze club hard aan. We zijn genoodzaakt in te grijpen en doen dat op de in onze ogen beste manier.

We vragen iedereen binnen de club water bij de wijn te doen. We vragen ze kortom allemaal minder te gaan werken. Door allemaal gedeeltelijk in de WW te gaan houden we namelijk wel iedereen binnen. Hoeven we niemand te ontslaan.

Maar waarom gooi je hem er niet uit. Hij heeft toch een tijdelijk contract.

Met het werk is het na enkele maanden al weer goed gekomen. De vrije tijd die ze korte tijd hadden werd financieel gecompenseerd door de WW en wat ze te kort kwamen hebben we als bedrijf later in een bonus uitgekeerd. Financieel is het in dat op zicht met het team weer goed gekomen.

Complimentendag

Staande ovatie

Ik ben er doorgaans niet zo van, die ‘opgelegde’ ‘verplichte’ bijzondere dagen.

Ik heb niets met Valentijnsdag, liefde laat zich niet vangen in 1 dag.

Ik doe structureel niets aan secretaressedag zolang er ook geen jaarlijkse tekenaarsdagen, projectleidersdagen en noem alle in het bedrijfsleven voorradige functies maar op, bestaan.

Vandaag maak ik een uitzondering. Vandaag wil ik heel even stilstaan bij de afgelopen maanden en juist nu even, omdat die term voorbij vloog en ik me er weer even bewust van werd, de complimenten uitdelen.

Petje af

De complimenten gaan dan uit naar al onze medewerkers. Die medewerkers die we nog in dienst in hebben, maar zeker ook die ons inmiddels hebben verlaten.

Slagvaardig

De spijker op zijn kop.

Als je als organisatie de term ‘Slagvaardig’ als kernwaarde hanteert dan moet dat natuurlijk geen loze kreet zijn.

Dan moet dat wel betekenis hebben.

Dan moet je die term ook goed en specifiek kunnen uitleggen aan je klanten, maar zeker ook aan je medewerkers.

Wat is dat eigenlijk; Slagvaardig

In onze termen is dat flexibel, aanpakken, direct klaar staan voor je klant. Maar dat zijn nog altijd vage termen. Termen zonder echte inhoud en dus doken we er wat dieper op in en keken of we ook daadwerkelijk wel slagvaardig waren.

Hoe uit zich dat dan werkelijk.

Waarom zelf een netwerk beginnen?

Zelf de voorzittershamer
ter hand nemen

Wat maakt dat ik het noodzakelijk leek te vinden om zelf een netwerk te beginnen. Zelfs 1 was niet genoeg. Was er dan geen aansluiting te vinden in bestaande netwerken?

Ik berichtte al eens eerder dat ik op zoek was naar iets nieuws. Ik organiseerde daartoe een bijeenkomst om met gelijkgestemden op zoek te gaan naar een nieuwe vorm van netwerken. Een andere aanpak.

Dat werd uiteindelijk Firefly en dat werd Route286, maar dit blog gaat niet over die netwerken op zichzelf. Dit blog gaat meer over waarom nu zelf iets beginnen?

Ontevreden

In ieder geval begon het met een zekere mate van ontevredenheid. Enerzijds niet meer zo gelukkig met de netwerkvormen waarin ik actief was en anderzijds ook gewoon toe aan verandering. Met mij waren dat er vele en zo stapte ik al in een leuk netwerk dat E2 wordt genoemd en zijn standplaats heeft in Valkenswaard. Ik vond het echter nog te weinig vernieuwend, maar de stap naar iets anders was gezet.

De concurrent valt om. En dan?

Bankroet

In deze tijden komt het voor. Het komt voor dat bedrijven het niet redden.

Ondanks alle pogingen om het bedrijf overeind te houden zijn er meer faillissementen dan we met zijn allen zouden willen.

Maar wat nu als de concurrent/collega omvalt.

Keuzes maken

Ik heb uit mijn eigen ervaring gemerkt dat er verschil bleek te bestaan in de mate waarin ik de concurrent persoonlijk kende. Ik ging zo gezegd anders om met bekenden dan met minder bekenden.

Ik maakte dus keuzes hoe om te gaan, onbewust overigens, met mijn omvallende collega’s op basis van mijn persoonlijke contact met de verantwoordelijke van de betreffende partij.

Oninbare posten

Vermijd rechtbanken
het levert niets op

We maken het allemaal wel eens mee.

Posten die niet meer te innen blijken.

Ook ik heb mijn portie wat dat betreft wel gehad en tot op de dag van vandaag heb ik daar last van kan ik je melden.

Horeca

Ik weet niet of dat stom toeval is, dat laat ik aan de lezer over om dat te beoordelen, maar al mijn meest serieuze oninbare posten komen vanuit mijn (inmiddels op deze wijze gestopte) activiteiten in de Horeca. Maar dat terzijde.

Lang heb ik volgehouden dat deze oninbare posten nog wel geïnd konden worden. Logisch want bij elkaar bedroeg dat 6 cijfers voor de komma en dan wil je daar wel je best voor doen.

Gezond verstand

Zelf ontwikkelen contracten

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar kennelijk is het dat niet.

Je gezond verstand gebruiken bij het opstellen van contracten.

Niet blindelinga vertrouwen op een jurist of advocaat, maar juist zelf de keuzes maken en de inhoud vormgeven.

Zelfwerkzaamheid

Ook ik maak uiteraard wel eens gebruik van juristen of advocaten. Ook als het gaat om Algemene Voorwaarden of Contracten.

Ik heb echter toch wel degelijk voorkeur om dat in beginsel zelf te doen.

Er zijn natuurlijk vele voorbeelden op internet te vinden en die gebruik ik in zekere zin ook wel eens om in ieder geval geen onderdelen over te slaan. Het liefst maak ik de overeenkomst echter zelf en in de loop der jaren deed ik daarmee al wel enige ervaring op stel ik vast.

Islandhopping

alternatief vervoer

Het is, zoals ik van de week al meldde erg mooi en de moeite waard om mee te maken.

Het is echter zakelijk gezien een ramp om naar de eilanden te moeten.

Eerste kennismaking

Ik vond het een belevenis om naar Ameland te mogen. Ik zal het een belevenis vinden om vandaag de (snel)dienst naar Terschelling te nemen en morgen de pont naar Texel. Kortom het is persoonlijk bekeken gaaf om naar de eilanden te mogen varen. Op Terschelling ben ik zelfs nog nooit geweest.

Zakelijk gezien echter wordt je er uiteraard een stuk minder blij van. Lange reistijden, veel wachten en daarnaast ook nog extra reiskosten. Niet ideaal als je daar een enkel project moet uitvoeren.

Makigami

Van een complexe structuur
naar 1 helder eindproduct

Vandaan staat er een tweede keer kennismaking met Makigami op het programma.

Een methode die 1 van onze medewerkers ooit leerde bij het in beeld brengen van processen.

Voor mij een nieuwe aanpak die toch ook wel vertrouwd voelt.

 

Middel

Nu is de methode, waarvan ik niet eens weet of we het allemaal ‘volgens de regeltjes’ doen niet het belangrijkste. Het meest waardevol is uiteraard het feit dat we die processen eens goed tegen het licht houden en daar eens kritisch naar kijken.

Minstens even waardevol is het, dat er vanuit de medewerkers iemand enthousiast opstaat en over deze Makigami methode begint. Vanuit de organisatie zelf wordt er dus al volop nagedacht hoe we processen kunnen verbeteren, aanpakken en omzetten naar wat er heden ten dage gevraagd wordt, zowel in- als extern.

Aanpassen

Dat we het nu doen is niet zo vreemd. We hebben afscheid genomen van diverse collega’s en worden min of meer gedwongen anders te gaan werken in deze lastige tijden. Elk nadeel heeft echter zijn voordeel en dus blijkt het erg goed om die processen dan juist nu bij te sturen.

Ik en met mij de meeste medewerkers zijn er van overtuigd dat we er sterker van worden als we eens durven te kijken naar overbodige activiteiten in de processen. Als we ons eigen werk eens kritisch gaan beschouwen dus.

Ik denk dat het ons veel gaat opleveren.

Een webredactie? Moet dat?

Hectiek op de redactie

Voor een zelfstandige is dit geen issue begrijpelijkerwijs.

Die zullen veel alleen moeten doen, ook als het over internet activiteiten gaat.

Een onderneming (ongeacht het aantal medewerkers) zou echter wel een webredactie moeten overwegen vind ik.

In mijn uppie

Toen ik ooit met social media echt actief werd, dat zal zijn een jaar of drie geleden, deed ik uiteraard ook alles zelf.

Ik schreef, redigeerde, plaatste, Twitterde, en postte op Facebook en alles voor mezelf, namens mijn bedrijf en nog wat aanverwante zaken.

Op dit persoonlijke blog doe ik dat nog steeds overigens en vandaar al die tekstuele onvolkomenheden en taalvauten. Excuses daarvoor. Op onze Treetops locaties is dat echter niet meer aan de orde. Daar delen we het werk, maar uiteindelijk in beperkte mate.