Category Archives: Netwerken

Onbeleefd

lomp

Lomp

Het blijft me verbazen. Het gebrek aan beleefdheid via social media.

De onbeschaamdheid ook, maar vooral het gebrek aan inzicht.

Inzicht in communicatie online.

Dat dit eigenlijk niet zo heel veel anders is dan offline.

Stel je voor

Je staat op een willekeurige zakelijke bijeenkomst en plots komt er een persoon op je af, maar die persoon heeft een zak over zijn hoofd. Is onherkenbaar en het enige dat hij (of zij) tegen je zegt is; “Mag ik je kaartje? Ik wil graag je vriend zijn!”

Kennismaken …….. maar dan anders

kennismaken met of in de natuur?

kennismaken met of in de natuur?

Ik heb natuurlijk een prachtige PowerPoint presentatie in elkaar gezet of, wat nieuwerwetser, een PREZI. Gelikte opmaak, mooie foto’s, mooi verkoopverhaal.

Dan kom ik bij u binnen, schud snel uw hand en schuif eerst dat visitekaartje over tafel zodat u in ieder geval alvast mijn gegevens heeft.

Dan klap ik mijn laptop open en begin mijn verhaal.

Vertel, zeker met passie, wat Treetops allemaal kan en doet en wat voor prachtige klanten we wel niet hebben en na een half uur informatie over u heen te hebben gegooid komt uw secretaresse vragen of we nog een kopje koffie willen.

Ik sluit mijn presentatie af en uiteraard zijn er dan vragen. Inhoudelijk. We gaan de diepte in, tenminste zo lijkt het en na een uur of anderhalf heb ik alles verteld wat ik wilde vertellen en heeft u als klant alle kennis die nodig is om Treetops voor al die mooie projecten te kunnen inzetten.

Open-Netwerk-Wandeling

Het Open Wandel Netwerk is geboren

Het Open Wandel Netwerk is geboren

Mijn volgers weten inmiddels wel dat ik graag op zoek ga naar andere vormen van netwerken. Firefly, Route286 en eigenlijk ook WAT zijn daar het gevolg van. Ook de Open Coffee’s, hadden wel iets, maar de eer dit te hebben bedacht ligt zeker niet bij mij. Daarnaast organiseerde ik al eens themasessies met potentiele clienten, vakgenoten, specialisten en ook die aanpak beviel me goed. Tijd voor de volgende stap.

In beweging

Voor mijn gezondheid is mij enkele jaren terug verteld dat het beter zou zijn als ik wat meer zou bewegen en dat leverde inmiddels vele, vele wandelgesprekken op. Ook dat was een vorm van netwerken, immers ik liep meestal met relaties mijn tochten, en dat vormde de basis van een tweetal ideeen waarmee een nieuwe aanpak geboren werd.

We gaan om te beginnen tweewekelijks op stap. Vroeg in de morgen om 7 uur namelijk op maandag, als aftrap van de week. We maken het hoofd samen leeg en met een frisse wind in het hoofd treden we vervolgens de werkweek tegemoet.

Goede voornemens

Wandelen op De Malpie

Ik had het er nooit zo op; Goede voornemens.

Of dat nu kwam omdat ik er bang voor was, je moet ze immers ook nakomen, of dat ik er het belang niet van inzag?

Het is mijzelf ook niet geheel duidelijk moet ik eerlijk bekennen, maar ik zag er hoe dan ook nooit enig heil in. Tot dit jaar dus.

Groeien

Ik besloot begin dit jaar –en dan toch weer voorzichtig want ik vertelde het nog niemand– om eens aan goede voornemens te beginnen. Voornemens die mij wel pasten.

Een van die voornemens was min of meer noodzaak. Ik ben suikerpatiënt moet je weten, niet bepaald in ernstige vorm, maar toch.

Jij moet bewegen” wordt mij steeds verteld en eerlijk is eerlijk dat deed ik veel te weinig. Meer bewegen dus.

Bibliotheken ook net ondernemingen

heerlijk snuffelen

Ik mocht bijna een jaar geleden ook eens mijn kijk op de bibliotheken geven. Niet zo gek dat ik dan precies een relatie leg met netwerken natuurlijk.

Het is in de wereld van bibliotheken en vooral bij de medewerkers onrustig. Niet zo gek natuurlijk. De “hardcopy” boeken zijn het langzaam aan het afleggen tegen de digitale broertjes. Sommigen hebben daar grote moeite mee, anderen gaat het toch meer om de inhoud.

Waarom lees ik nu zo graag dat boek en niet waarom houd ik toch zo graag die stapel papier in mijn handen. U begrijpt waar mijn sentimenten liggen.Feit is dat de functie van een bibliotheek meer en meer gaat veranderen, zo dat niet al het geval is. De noodzaak om daar op in te spelen is onontkoombaar.

Bibliotheken zullen zichzelf opnieuw moeten ontdekken. Daar zijn al vele initiatieven toe genomen en ik ben onlangs ook betrokken geraakt bij zo’n initiatief. Voor mij nog pril en dus heb ik niet meteen de antwoorden paraat, maar mij dunkt dat het geen kwaad kan op brede schaal na te denken over de toekomst van de bibliotheken.

Lees verder op de site van bibliofuture

Vacature maar niet voor ons

bron: Fokke en Sukke

Omdat een goede relatie op zoek is naar een nieuwe medewerker en hij daar wat hulp bij heeft gevraagd, bij deze een steuntje in de rug en dus de vacature even op mijn site geplaatst.

Let op, dit heeft uiteraard niets met Treetops van doen, maar is uitsluitend een vacature voor de pensioentafel.

De vacature:
De Pensioentafel is actief in de advisering en beheer van pensioenvoorzieningen voor werkgevers (DGA) en werknemers. Speerpunt hierbij is, naast het technische aspect, met name de communicatie. Dit laatste aspect is vooral belangrijk bij het implementatietraject voor medewerkers.

Tot ons relatiebestand behoren bedrijven met medewerkers tot en met het 250-plus segment. Naast rechtstreekse benadering wordt ook in toenemende mate gewerkt via de accountants
en (financiële) adviseurs uit ons netwerk.

Wij zijn per direct op zoek naar een Accountmanager (24 – 32 uur)

De accountmanager beheert zelfstandig een aantal pensioenrelaties en zorgt voor een goede verwerking van ontvangen correspondentie en vraagstukken. Daarnaast is de accountmanager
intern ondersteunend bij het verlengen van contracten van (potentiële) relaties.

Baan gezocht

Helaas gaat de crisis, en vooral die in de bouw, mijn organisatie ook niet geheel voorbij. Lange tijd hebben we nog kunnen vasthouden aan aan onze bestaande omzetten, maar ingegeven door omstandigheden, moeten ook wij afscheid gaan nemen van 1 of enkele medewerkers. Snijden in de overhead, heet dat dan.

Dat ‘snijden’ gaat ons (Liesbeth en mijzelf) zeer aan het hart, immers we worden min of meer gedwongen afscheid te nemen van medewerkers die we eigenlijk helemaal niet kwijt willen. Toch zit er niets anders op en in overleg met al onze meiden gaan we gezamenlijk op zoek naar een passende functie van tenminste 1 van de meiden, mogelijk 2. Waarom weten we dat nog niet precies? Dat komt door het aantal uur dat ze per medewerker invullen. immers een 40-urige werkweek is gelijk aan 2 fte’s van 20 uur.

Hoe dan ook  zoeken we een mooie en passende job hier in de Kempen voor deze kanjers. Je begrijpt dat ik als referentie niet echt objectief ben, hoe kan het ook anders als ik ze feitelijk geen van allen kwijt wil, maar doe er je voordeel mee, dan zijn we allen straks misschien wel erg blij.

Netwerken anno nu – de voorwaarden

Netwerken van nu en in de toekomst zijn aan het veranderen en in mijn ogen zijn er enkele essentiële zaken waarvan er tenminste een groot aantal moet zijn ingevuld.

Daar kun je het mee eens zijn, soms past het je ook gewoon beter als het op traditionele wijze plaatsvind, maar voor mij is er toch meer.

Hoe dan ook, hierbij mijn kijk op netwerken anno nu.

De Focus

Verreweg de meeste netwerken zijn op zichzelf gericht. Dat wil zeggen dat het belang van de netwerker voorop staat. Hee, niks mis mee zeg je dan. Het gevolg is echter ook dat de vorm en resultaten van het netwerk gericht zijn op de betrokkenen zelf en niet op een gezamenlijk (extern) doel. Men is bezig met aanbevelingen, werkverschaffing en het verwerven van kennis over elkaar om dat te bewerkstelligen.

De focus zou echter in een modern netwerk moeten liggen op wat we gezamenlijk zouden willen bereiken. Een gezamenlijk doel dat maakt dat we als netwerk gaan geven en niet uitsluitend aan elkaar, maar aan derden. Het is in de huidige ontwikkelingen (online netwerken) veel meer en meer gebruikelijk dat kennisdeling en informatieverschaffing de nieuwe aanpak is. Dat deze aanpak vele malen leuker is, veel meer energie geeft en (mits op de juiste wijze toegepast) meer resultaat geeft ben ik van overtuigd. Aansluiting met de markt en dus met potentiële opdrachtgevers zal er sneller, betere en effectiever mee worden bewerkstelligd.

Het Nieuwe Netwerken: Goede Doelen gezocht!

Jawel het lijkt te gaan lukken. Het Nieuwe Netwerken komt dichterbij. Waarschijnlijk is dan ook het moment daar om die toch wat pretentieuze naam los te laten, want hoe nieuw is het nu echt. Hoe dan ook voor ons, de betrokkenen van het eerste uur, is het echt en nieuw. We gaan aan de slag.

Door mijn gesprekken met andere netwerkers en het uitwerken van ideeën en plannen zijn er twee stromingen ontstaan. Eén daarvan richt zich vermoedelijk straks op branchegerichte activiteiten, maar daarover later meer. Nu even aandacht voor het eerste initiatief dat zijn aftrap binnenkort gaat beleven. Een naam is er nog niet en de details gaan uitgewerkt worden, maar de eerste acties zet ik stiekem al uit.

Goed Doelen gezocht!
Het nieuwe netwerk gaat zich namelijk inzetten voor Goede Doelen en dan niet zoals er al wel netwerken zijn (Rotary, Lions, etc.) die zich op formidabele wijze inzetten om fondsen te werven voor vele goede doelen. Klasse, vooral blijven doen ook.
Nee, dit netwerk gaat zichzelf inzetten om projecten in te vullen. Het idee is dat alle aangesloten netwerkers hun activiteiten, kennis en kunde beschikbaar stellen om de projecten te verwezenlijken. Gezamenlijk worden projecten opgepakt zo is de gedachte, waarbij actief netwerken verandert in actief werken aan een project.

Ontdekkingstocht naar Het Nieuwe Netwerken

Het is zover, ik kon er ook niet meer onderuit. Ik ga de aftrap geven op zoek naar een nieuw netwerk. Gaan we het vinden? Gaat het lukken om echt iets anders neer te zetten? Ik weet het eerlijk niet. We gaan het zien. In ieder geval gaan we het samen proberen te ontdekken.

5 juni aanstaande is het zover. Om 15.30 gaan we in hartje Eindhoven (vermoedelijk de Seats 2 Meet, maar dat horen jullie nog tijdig van me) de eerste poging wagen om toe te werken naar een andere wijze van netwerken.

Laat nogmaals duidelijk zijn. Ik veroordeel de andere netwerken er niet mee, noch denk ik dat we beter zullen worden, maar vast anders. Immers gebeurt dat niet dan heeft de hele operatie geen zin gehad, maar dat zou jammer zijn natuurlijk. Net als ik zijn er al een 17-tal netwerkers die ook op zoek willen gaan en met mij bereid zijn de handschoen op te pakken teneinde “Het Nieuwe netwerken” te ontdekken. Zie hiertoe mijn eerste oproep: De Netwerkhandschoen oppakken Laten we samen proberen om “de radertjes uit het horloge allen op de juiste plaats te krijgen“.