Certificaathouders = Meerwaarde

Certificaten prima middel

Vorige week (22 december) schreef ik dat medewerkers betrekken bij je bedrijf prima blijkt te werken door ze aandelen of certificaten te geven dan wel te verkopen.

Ik maakte nog geen onderscheid tussen beide omdat het toen niet zo relevant was. Ik kreeg echter meteen de opmerking dat het stuk ‘te kort’ was. Luc wilde meer weten.

Vandaar dit vervolg op het blog: Aandeelhouders = meerwaarde.

Betrokkenheid

In de eerste plaats ging het mij er om dat we medewerkers de kans zouden geven meer betrokken te raken bij onze organisatie. Dat ze meer in de haarvaten van de onderneming terecht zouden komen. Ik was en ben er van overtuigd dat dit voor beide partijen meerwaarde oplevert en dus maakten we ze aandeelhouder. Tenminste dat dachten we.

Die betrokkenheid wilden we wel, maar het moest wel beheersbaar zijn. Het moest op termijn ook eenvoudig kunnen groeien, maar als het niet zou werken moesten we er ook eenvoudig een punt achter kunnen zetten. Dus kwam een adviseur met certificaten op de proppen.

Aandelen vs. certificaten

Een aandelentransactie is altijd omslachtig. Het kost tijd, geld, energie en een notaris wordt er altijd beter van. Dat bleek echter niet nodig. Certificaten kennen dat probleem een stuk minder namelijk. Die kun je eenvoudig onderhands verhandelen. De organisatie moet daar echter wel op zijn ingericht, maar dat in een volgend blog (vrijdag 4 januari).

In plaats van aandelen zijn we dus de ruimte gaan creëren om te participeren door certificaten te verkopen aan 1 van onze medewerkers. Het voelt precies hetzelfde als aandelen. Hij maakt deel uit van het hart van de organisatie en hij woont de jaarlijkse certificaathoudersvergaderingen bij. Hij heeft recht op inspraak, winstdeling en uiteraard betrekken we hem meer en meer bij de werkelijk belangrijke beslissingen, anders heeft het geen functie.

Beloning

De mate waarin je certificaathouders inspraak gunt bepaal je nog altijd zelf, maar deze aanpak geeft de ruimte om op elk moment certificaten te verhandelen en dus mensen belangrijk te maken in de organisatie, ze echt onderdeel van de club te laten zijn. Daarbij kun je de werkelijk belangrijke mensen daarmee belonen, maar ook de kans geven door te groeien in de onderneming. Je bedrijf niet alleen meer afhankelijk te laten zijn van jezelf als ondernemer.

Kortom, hierbij dus enkele voordelen;

  • Meer betrokkenheid certificaathouders en dus medewerkers
  • Medewerkers worden een essentieel onderdeel van je onderneming
  • Het levert een interessante beloning voor de medewerkers op, een beloning waar ze zelf invloed op uit kunnen oefenen
  • De onderneming wordt er sterker van, door een breder gedragen management
  • Certificaten zijn veel eenvoudiger (zonder veel kosten en rompslomp) te verhandelen

Onze keuze werd ingegeven door adviseurs, maar wij zijn er gelukkig mee. In een volgend blog op 4 januari, een korte uitleg van de inrichting van je organisatie om dit te kunnen bewerkstelligen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *