Netwerken anno nu – de voorwaarden

Netwerken van nu en in de toekomst zijn aan het veranderen en in mijn ogen zijn er enkele essentiële zaken waarvan er tenminste een groot aantal moet zijn ingevuld.

Daar kun je het mee eens zijn, soms past het je ook gewoon beter als het op traditionele wijze plaatsvind, maar voor mij is er toch meer.

Hoe dan ook, hierbij mijn kijk op netwerken anno nu.

De Focus

Verreweg de meeste netwerken zijn op zichzelf gericht. Dat wil zeggen dat het belang van de netwerker voorop staat. Hee, niks mis mee zeg je dan. Het gevolg is echter ook dat de vorm en resultaten van het netwerk gericht zijn op de betrokkenen zelf en niet op een gezamenlijk (extern) doel. Men is bezig met aanbevelingen, werkverschaffing en het verwerven van kennis over elkaar om dat te bewerkstelligen.

De focus zou echter in een modern netwerk moeten liggen op wat we gezamenlijk zouden willen bereiken. Een gezamenlijk doel dat maakt dat we als netwerk gaan geven en niet uitsluitend aan elkaar, maar aan derden. Het is in de huidige ontwikkelingen (online netwerken) veel meer en meer gebruikelijk dat kennisdeling en informatieverschaffing de nieuwe aanpak is. Dat deze aanpak vele malen leuker is, veel meer energie geeft en (mits op de juiste wijze toegepast) meer resultaat geeft ben ik van overtuigd. Aansluiting met de markt en dus met potentiële opdrachtgevers zal er sneller, betere en effectiever mee worden bewerkstelligd.

De-visitekaartjes-uitdeel-netwerken

Vele netwerken kennen dit fenomeen nog; het uitdelen van visitekaartjes, snel verschaffen van bedrijfsinfo en op weg naar de volgende is gelukkig wel aan het verdwijnen in netwerken. Nog steeds zijn hele netwerken echter ingericht op kennis van bedrijven en hun mogelijkheden en aanbevelingen daarop, in plaats van op de mens daarachter.

De samenwerkingsverbanden zouden in mijn ogen op de mens gericht moeten zijn. Zijn of haar passie, talenten en niet zijn of haar werk. Diepgang in deze is vereist en dat vraagt meer dan oppervlakkige kennis van de mens; “Netwerker”. De samenwerkingen moeten dus links of rechtsom ruimte scheppen voor een persoonlijke kennismaking. Sterker nog, het zou wellicht bij de samenstelling van een netwerk leidend moeten worden. Of dat haalbaar is kun je je afvragen, maar er naar streven ….

Resultaten

Netwerkers zijn op resultaat gericht. Sommige zeggen het eerlijk, andere zijn er terughoudender in. Sommige streven er openlijk naar, anderen streven er helemaal niet naar en hopen er slechts op. Allen zijn uiteindelijk gebaat bij een netwerk dat resultaat oplevert, maar de basis in netwerken ligt mijns inziens vaak verkeerd. Ook hier is het resultaat (begrijpelijk) belangrijk, maar doordat er binnen de netwerken al niet helder is wie nu precies welk resultaat nastreeft leidt dat vaak tot teleurstellingen. Het doel van de netwerkers wijkt af omdat dit niet wordt uitgesproken. Vaak wordt het ook niet uitgesproken, is mijn vaste overtuiging, omdat men het feitelijk beschamend vind om gewoon te zeggen dat men op zoek is naar concrete leads. In dat op zicht zijn de BNI’s van deze wereld daar in ieder geval wel heel duidelijk in.

Een netwerk anno nu (en verder) zou zijn doelstellingen in ieder geval helder moeten communiceren en wat mij betreft moet dat niet langer een doelstelling zijn die in de eerste plaats de netwerkers op hun wenken bedient als het gaat om nieuwe leads, opdrachten of nieuwe relaties. De doelstelling zou buiten het netwerk moeten liggen. Denk aan;

  • branche bedienende netwerken,
  • ondersteuning en coaching van starters,
  • projectgerichte netwerken
  • kennisdeling

Integratie on- en offline netwerken

De meeste netwerken kennen geen enkele binding met online netwerken, anders dan een uitnodiging plaatsen op LinkedIn of dergelijke. De netwerken die iets verder gaan zijn schaars en dan nog is er geen echte integratie. Omgekeerd zijn er wel vele social media netwerken, maar die kennen dan weer slechts mondjesmaat een integratie met IRL netwerken.

De toekomst van netwerken ligt uiteraard nog altijd in de persoonlijke contacten. Een onderschatte, maar wel noodzakelijke rol zou daar echter moeten worden weggelegd voor social media. Enerzijds (de meest simpele reden) is dat netwerkers zich bewust worden en kennis opdoen van social media en de mogelijkheden en impact. Nog belangrijker is dat het een platform kan zijn voor het netwerk, als verlengstuk van de reguliere IRL besprekingen en dat het als platform uitermate geschikt is om te communiceren als netwerk met de markt (op basis van de doelstellingen).

Betrokkenheid

In de meeste netwerken ligt de betrokkenheid relatief laag. Concrete acties in relatie tot doorverwijzingen zijn er vaak nog wel, hoewel niet altijd even snel, maar verder kost het vaak al moeite de agenda vooraf te lezen.

Een modern netwerk zou verder moeten gaan dan dat. Op basis van andere doelstellingen zal er meer tijd moeten worden besteed aan activiteiten buiten de netwerken om de resultaten van het netwerk, zoals eerder omschreven, te vergroten. Het commitment van de gemiddelde netwerker moet omhoog. Netwerken omdat dit er nu eenmaal bij hoort is ongewenst. Daar zijn overigens wel vormen voor (Open Coffee bijvoorbeeld, waar je zo kunt binnenwandelen en niemand iets vooraf van je verwacht), maar dat zou niet de insteek moeten zijn. Dit vergt echter best wel iets van de deelnemers en dat moet vooraf ook helder worden uitgelegd.

De organisatie
Helaas bestaan er teveel netwerken die vooral op de netwerkorganisatie gericht zijn. De businessmodellen van deze netwerken tuimelen over elkaar heen om volgend jaar toch maar weer meer netwerkers aan de ‘club’ te binden. Hier ligt de focus dus vooral op het in stand houden van de organisatie . Vele nieuwe netwerken kennen dat fenomeen weer niet, maar nog steeds zie ik netwerken waar de kosten toch echt meer zijn dan de werkelijke kosten. Ook transparantie is in dit opzicht vaak ver te zoeken.

Een moderne netwerkorganisatie zal vooral kostendekkend moeten zijn. Dat kan best iets voor de organisator opleveren, maar beter is dat met meer mensen te doen en vervolgens uitsluitend de kosten te berekenen die er echt extern worden gemaakt. Geen organisatie die er van bestaat dus. Het ´Bring Your Own´ principe dat nu in een nieuw netwerkinitiatief wordt ingevoerd kan prima in sommige gevallen, maar anders kunnen de kosten transparant worden gemaakt en met elkaar gedeeld. De kostenfactor mag geen belemmering vormen in een netwerk en dus ook niet voor de waardevolle inbreng van zelfstandig netwerkers.

Uitbreiding

Veel van de netwerken die ik ken, of waar ik deel van heb uitgemaakt, kennen het principe van het actief zoeken naar introducees. Merkwaardig eigenlijk dat dit noodzakelijk is. Een groot deel van de beroepsbevolking is actief in netwerken, maar we moeten ze wel naar binnen trekken. De exposure van de meeste van die netwerken is dus kennelijk onvoldoende.

Het ultieme doel van een netwerk zou natuurlijk moeten zijn dat netwerkers zich spontaan aanmelden om deel te mogen nemen. Dat alle aanwezigen zo enthousiast berichten over de impact, de energie die vrij komt en de bereikte doelen dat anderen daar deel van willen uitmaken. Introduceren van leden is daarmee niet langer noodzakelijk.
Niet eens zo’n onmogelijk doel overigens. Een vraag op Facebook en LinkedIn om met mij na te denken over een nieuw netwerk leverde me 15 actieve netwerkers op die, kennelijk getriggerd door mijn verhaal, maar geenszins persoonlijk uitgenodigd, daar graag over kwamen brainstormen. Op één na komen ze ook allemaal de volgende keer terug, samen met enkele aanvullingen die er de eerste keer gewoon niet bij konden zijn. Het kan dus echt.

Mis ik nog zaken of zit ik er volgens jullie compleet naast, laat het maar weten.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *