Zwarte pieten met de SKOzoK

belangrijke peiler

Met stijgende verbazing of is het verwondering, heb ik de afgelopen weken de ontwikkelingen gevolgd en meegemaakt omtrent de huisvestingsplannen van de scholenstichting SKOzoK.

Als bezorgd bewoner van één van de in de publicaties steeds terugkerende kernen, ‘t Loo en nog iets dichterbij als voorzitter van de MR van de St. Bernardus.

Publicaties vliegen door de media en schrijvers en journalisten buitelen bijna over elkaar heen om de schuldige aan te wijzen. Om te Zwarten Pieten dus (excuseer mij de inmiddels door sommige als racistisch bestempelde oud Hollandse uitdrukking) en wie krijg steeds weer die zwarte Piet; SKOzoK.

Stemmingmakerij
Laat ik vooropstellen dat ik als bewoner van ‘t Loo verknocht ben geraakt aan deze kern en dat ook ik er niet vrolijk van wordt als de school, toch één van de bakens in deze kleine gemeenschap, zou gaan verdwijnen. Daar mogen we voor strijden, daar moeten we de schouders onder zetten om dat te voorkomen!
Waar ik niet mee kan leven en wat ik ronduit belachelijk vind is dat nu de SKOzoK de zwarte Piet krijgt omdat ze hun plannen hebben geopenbaard! Wat nog minder fris is, is dat publicaties veel halve waarheden bevatten en dat er zeer opzichtig sprake is van stemmingmakerij.

Dat SKOzoK nu in het verdomhoekje terechtkomt is zeer bedenkelijk. Alsof de SKOzoK er ook maar iets aan heeft kunnen doen dat de leerlingaantallen steeds verder en verder teruglopen. Wanneer ik het even tot onze school beperk gaan wij van ruim boven de 160 op korte termijn met de St. Bernardus terug naar circa 125 leerlingen over luttele jaren. Dat is meer dan 20% minder leerlingen. Als je dan bedenkt dat in Nederland ons bekostigingssysteem van het Primair Onderwijs voor 95% is gebaseerd op leerlingaantallen, kan toch iedereen op zijn vingers natellen dat 20% minder inkomsten op de school links of rechtsom gecompenseerd moeten worden. Onvermijdelijk. En nu spreekt even de MR voorzitter: dan toch liever bezuinigen op randzaken en niet op het onderwijs zelf! Tel er bij op dat niemand mij de voordelen ooit heeft kunnen uitleggen van combinatieklassen en ook met de op onze school zeer grote aantallen deeltijdbanen is een reden om over samenwerking met een andere school na te gaan denken.

Inefficiënte aanpak
Je kunt natuurlijk van alles zeggen over de communicatie van de SKOzoK en zoals altijd in dit soort situaties zijn er altijd momenten dat er wellicht beter, slimmer en zorgvuldiger gecommuniceerd had kunnen worden. De oorzaak van de teruglopende leerlingaantallen, alle nieuwbouwplannen ten spijt, ligt uiteraard heel ergens anders. Niet bij de scholenstichting die het onderwijs faciliteert!

Als gezegd ben ik als bewoner evenzeer gebaat bij een school in onze kern, net als de andere kernen dat ook zijn. De aanpak die sommige nu echter voorstaan is een in mijn ogen totaal verkeerde. Je vooral afzetten tegen de scholenstichting en boze actiecomités in het leven roepen om daar tegen te keer te gaan is een zeer inefficiënte aanpak en kost veel negatieve energie. Bijna zeker drijft dat ook partijen uit elkaar, in plaats van dat het ze bij elkaar brengt.

Actie wel gewenst
Actiecomités zijn overigens wel op zijn plaats (maar dan niet boos) en ik roep dan ook in ieder geval al onze buurtgenoten op om samen op zoek te gaan naar voor alle partijen bevredigende oplossingen! En met alle partijen bedoel ik dan ook de SKOzoK, ook de gemeente, ook de dorpsraad en wij als MR willen daar uiteraard aan bijdrage. Mij dunkt dat ook de bewoners daar zich bij kunnen aansluiten.

Wat er namelijk nog te weinig of wellicht zelfs helemaal niet gebeurt is zoeken naar echte oplossingen en dat is dus zoeken naar mogelijkheden om wellicht wel onderwijs in de kernen te behouden. Op basis van mijn ervaringen is dat namelijk wellicht wél heel goed mogelijk, maar dat gaan we nooit bereiken als niet alle partijen daar aan mee wensen te werken. Ook de buurtbewoners zelf en met een positieve insteek!

6 Responses to Zwarte pieten met de SKOzoK

 1. Inge Lohman says:

  de spijker op z’n kop Fred! belangrijk nu om alle neuzen 1 kant op te krijgen en de belangrijkste doelen voor ogen te houden: kwalitatief goed onderwijs en behoud van de scholen in de kleine kernen, om deze leefbaar te houden. In Westerhoven is het (nog ) niet aan de orde, maar ik stuur je blog wel even rond in de MR.

 2. Fred Rommens says:

  Dank je Inge. Mag ik jullie (MR Westerhoven) dan meteen uitnodigen om mee in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Ik zou dat graag breed zien, met mensen die met een positieve insteek dit probleem wensen aan te pakken en ook in Westerhoven ligt dit probleem denk ik op de loer, al duurt dat misschien nog wat langer.
  Als MR staan wij er overigens nog iets anders in. Als MR vinden wij hebben we vooral een verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs en niet of de school 500 meter verderop komt te staan (een item waar we overigens volgens de wetgever ook geen echte invloed op hebben), anderzijds vind ik ons wel de aangewezen partij om (samen met dorpsraden) de discussie met SKOzoK en gemeente aan te gaan om te kijken of in de kernen toch behoud van onderwijs kan worden bewerkstelligt, kortom vandaar mijn oproep.

 3. Inge Lohman says:

  Morgen hebben we de laatste MR vergadring van dit schooljaar. Ik ga het bespreken! Laat je daarna wat weten.

 4. Marcel Duffhuis says:

  Beste Fred, ik ben blij dat je twee kanten van het verhaal belicht. Natuurlijk snap ik de emotie rond dit onderwerp. Van de andere kan denk ik dan “kijk eens om je heen hoe de wereld aan het veranderen is”.
  Zoals je stelt moet we er met alle partijen:
  – Ouders (van de kinderen)
  – Schooldirectie
  – Gemeente
  – SkozoK
  Zo goed mogelijk uit proberen te komen.
  Als ik een bijdrage kan lezeren hoor ik dat graag.
  Ik ben voorzitter van de MR Beatrix school en GMR lid voor Bergeijk.

 5. Fred Rommens says:

  Dank Marcel voor je reactie. Ik had al niet het gevoel dat iedereen maar klakkeloos zich achter de nogal eenzijdige berichtgeving in de kranten zou scharen, maar dat je je bereid verklaart mee te gaan denken is natuurlijk helemaal top.

  Ik hoop wel dat we daar de kans toe gaan krijgen (of gaan we hem gewoon pakken), want mij is ter ore gekomen dat er een afspraak over dit onderwerp op 21 juni schijnt te zijn gepland, maar dan uitsluitend met gemeente, dorpsraden en de SKOzoK. Als dat klopt (en dat is nog allerminst 100% zeker) dan zetten ze ons als ouders en MR dus buitenspel en dat zou een wat vreemde actie zijn niet waar.

  Hoe dan ook heb ik al enthousiaste reacties ontvangen vanuit Westerhoven (dorpsraad en MR) die, hoewel sommige het niet met mijn blog eens zijn, graag ook willen nadenken over de toekomst en niet over de oorzaken van de ontstane situatie. Ik houd je op de hoogte.

 6. Fred Rommens says:

  Jongelui, gister bij onze school op een druk bezochte ouderavond het MR standpunt inzake de huisvestingsplannen uit de doeken mogen doen. Het grootste deel van de aanwezigen kon zich in mijn uitleg vinden.
  Ook even met een wethouder en een lid van de dorpsraad ‘t Loo gesproken en heb ze uitgedaagd de bal op te pakken om eens constructief met elkaar de discussie aan te gaan. Even geduld dus (hoop ik).

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *